Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 21 listopada 2019 r.

imieniny: Janusz, Regina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wymiana, utrata, zniszczenie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej na szybę. Dodatkowa tablica rejestracyjna.

Strona główna » Spis spraw - druki » Komunikacja, pojazdy » Wymiana, utrata, zniszczenie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej na szybę. Dodatkowa tablica rejestracyjna.

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 20.06. 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260)
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 1038).
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty i jej opisu (Dz.U z 2003r. nr 189, poz. 1858 z późn. zm)
•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2006r. nr 59, poz. 421)
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz. 1088).

1. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego, właściciel pojazdu do wniosku załącza:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
•    Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli termin ten upłynął.

Uwaga!
W związku z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) poniżej zamieszczamy do pobrania klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami z zakresu rejestracji pojazdów. Podpisaną klauzulę prosimy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami.
do pobrania: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 


Opłaty:
 
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
    39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
    
    Pozwolenie czasowe – 18.50 zł + opłata ewidencyjna  - 0,50 zł
    Dowód rejestracyjny – 54.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł

 
2. W przypadku utraty, zniszczenia dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu do wniosku załącza:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
•    Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego.


Opłaty:
 
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
    39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
    
    Pozwolenie czasowe – 18.50 zł + opłata ewidencyjna  - 0,50 zł
    Dowód rejestracyjny – 54.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł


3. W przypadku zniszczenia, wymiany karty pojazdu z powodu braku  wolnych miejsc na dokonanie wpisów potwierdzających dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu do wniosku załącza:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Dotychczasową kartę pojazdu.


Opłaty:
 
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
    39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
    
    Karta pojazdu – 75.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł

4. W przypadku utraty karty pojazdu, właściciel pojazdu do wniosku załącza:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Oświadczenie o utracie karty pojazdu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Opłaty:
 
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
    39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
    
    Karta pojazdu – 75.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł

5. W przypadku utraty, zniszczenia tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu do wniosku załącza:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
•    Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych,
•    Tablice (tablica) rejestracyjne.
 
Opłaty:
 
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
    39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
 
    W przypadku wydania tablic samochodowych – 80.00 zł.
    W przypadku wydania tablic motocyklowych – 40.00 zł
    W przypadku wydania tablic motorowerowych – 30.00 zł
    W przypadku wydania tablic do przyczep – 40.00 zł
    Komplet nalepek legalizacyjnych – 12.50 zł
    Za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) opłata ewidencyjna – 0,50 zł
    Nalepka kontrolna – 18.50 zł  + opłata ewidencyjna – 0,50 zł
    Pozwolenie czasowe – 13.50 zł + opłata ewidencyjna  - 0,50 zł
    Dowód rejestracyjny – 54.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł
    W przypadku wydania tymczasowych tablic samochodowych – 30.00 zł.
    W przypadku wydania tymczasowych tablic motocyklowych – 12.00 zł
    W przypadku wydania tymczasowych tablic motorowerowych – 12.00 zł
    W przypadku wydania tymczasowych tablic do przyczep – 15.00 zł
    Komplet nalepek legalizacyjnych – 12.50 zł
    Za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) opłata ewidencyjna – 0,50 zł
    Pozwolenie czasowe – 18.50 zł + opłata ewidencyjna  - 0,50 zł

6.  W przypadku ubiegania się o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej właściciel pojazdu do wniosku załącza:

•    dowód rejestracyjny

 Opłaty:
 
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
    39 1020 3352 0000 1002 0193 3951

Dodatkowa tablica rejestracyjna  – 40.00 zł
Komplet nalepek legalizacyjnych – 12.50 zł
Za wydanie zalegalizowanej tablicy opłata ewidencyjna – 0,50 zł

7. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej na szybę, właściciel pojazdu do wniosku załącza:
•    Dowód rejestracyjny,
•    Kartę pojazdu, jeżeli została wydana.
 
Opłaty:
 
1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
   39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
 
   Nalepka kontrolna – 18.50 zł  + opłata ewidencyjna – 0,50 zł

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Źródło informacji: Małgorzata Serkowska. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-03-11 09:16:30.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-03-11 09:16:30.
czytano: 9767 razy, id: 1254
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-13
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-12-19
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-06-14
Aktualizacja wiadomości


2016-10-06
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-06
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-10-06
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-06
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2015-02-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-10-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-03-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-03-11
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019