Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewice



czwartek, 21 listopada 2019 r.

imieniny: Janusz, Regina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zgłoszenie do rejestracji pojazdu używanego zakupionego na terytorium RP

Strona główna » Spis spraw - druki » Komunikacja, pojazdy » Zgłoszenie do rejestracji pojazdu używanego zakupionego na terytorium RP

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 20.06. 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260)
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 1038).
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni organ rejestrujący o nabyciu pojazdu.
 
Wymagane dokumenty:
•    Wniosek o rejestrację pojazdu,
•    Dowód własności pojazdu.
W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi właściciela  zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
•    Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
•    Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
•    Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium RP,
•    Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane.
 

Uwaga!
W związku z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) poniżej zamieszczamy do pobrania klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami z zakresu rejestracji pojazdów. Podpisaną klauzulę prosimy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami.
do pobrania: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

Opłaty:
 1. W kasie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1
 2. Przelewem na konto Urzędu Miasta
     39 1020 3352 0000 1002 0193 3951
 
W przypadku wydania tablic samochodowych – 80.00 zł.
W przypadku wydania tablic motocyklowych – 40.00 zł
W przypadku wydania tablic motorowerowych – 30.00 zł
W przypadku wydania tablic do przyczep – 40.00 zł
W przypadku wydania tablic indywidualnych samochodowych – 1 000.00 zł
W przypadku wydania tablicy indywidualnej motocyklowej – 500.00 zł
Komplet nalepek legalizacyjnych – 12.50 zł
  Za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) opłata ewidencyjna – 0,50 zł
  Nalepka kontrolna – 18.50 zł  + opłata ewidencyjna – 0,50 zł
  Pozwolenie czasowe – 13.50 zł + opłata ewidencyjna  - 0,50 zł
  Dowód rejestracyjny – 54.00 zł + opłata ewidencyjna – 0,50 zł
 
Termin odpowiedzi
Niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Dróg i Komunikacji
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice ul. Floriana 9
tel/fax: 46 834-51-38, e-mail: m.serkowska@um.skierniewice.pl
 
Tryb Odwoławczy:
Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w  Skierniewicach ul. Trzcińska 18.
 
Uwagi:
Wnioski należy składać osobiście.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 11:54:12.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 11:54:12.
czytano: 15546 razy, id: 194
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-13
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-12-19
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2017-12-19
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-06-14
Aktualizacja wiadomości


2016-10-06
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-01-15
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-23
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-10-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-10-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2012-06-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2012-06-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-02-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Wybierz miesiąc:

 Informacje



 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019