Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 16 września 2019 r.

imieniny: Jagienka, Kamil

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: UCHWAŁA Nr XXII/158/ 07

Z dnia: 20 grudnia 2007 roku

W sprawie: w sprawie uchylenia uchwały...

w
sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji przez Prezydent Miasta Skierniewice.

Na
podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:


§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XV/97/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2007
roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Prezydent Miasta Skierniewice.

§ 2. Wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-30 23:45:23.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-30 23:45:23.
czytano: 2042 razy, id: 2249
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019