Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: UCHWAŁA NR XXII/155/07

Z dnia: 20 grudnia 2007 roku

W sprawie: w sprawie uchylenia uchwały.

Na podstawie
art.18 ust.2, pkt 9 lit. ”c”, art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002
roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr
249, poz. 2104, z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz.1832) Rada Miasta Skierniewice
uchwala co następuje:

§ 1.
Postanawia się uchylić Uchwałę Nr VIII/19/07 Rady Miasta Skierniewice z
dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-30 23:40:48.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-30 23:40:48.
czytano: 2200 razy, id: 2331
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020