Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: UCHWAŁA NR XXII/154/07

Z dnia: 20 grudnia 2007 roku

W sprawie: w sprawie uchylenia uchwały.

Na podstawie art.
18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.
1457, z 2006 Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XII/68/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-30 23:39:32.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-30 23:39:32.
czytano: 2163 razy, id: 2358
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020