Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: UCHWAŁA Nr XXII/152/07

Z dnia: 20 grudnia 2007 roku

W sprawie: w sprawie zmiany uchwały.

Na podstawie art.
18 ust. 2, pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002
roku Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr
17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku
Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz.
319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta
Skierniewice uchwala, co następuje:


§ 1.
W Uchwale Nr X/42/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 kwietnia 2007
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Postanawia
się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 490
000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego
powstałego w wyniku ujętych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3” (dział 801, rozdział
80110).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-30 23:37:02.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-30 23:37:02.
czytano: 2166 razy, id: 2407
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020