Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   


Na podstawie  art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674  ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Zglińskiej zatrudnionej na stanowisku nauczyciela wspomagającego  w Zespole Szkół Integracyjnych  w  Skierniewicach.

 Ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Iwona Górniak - przedstawiciel organu prowadzącego –  przewodnicząca komisji,
2. Zofia Kalisz - przedstawiciel Kuratorium Oświaty    
3. Ewa Biskupska  - dyrektor  Zespołu Szkół Integracyjnych  w    Skierniewicach.
4. Bożena Soroka - ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej w zakresie pedagogiki ,pedagogika specjalna, terapia  pedagogiczna, logopedia.
5. Katarzyna Urbańska -ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej w  zakresie pedagogiki nauczanie początkowe   

§ 2
Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym z chwilą przekazania Prezydentowi Miasta Skierniewice protokołu
z przebiegu prac Komisji Egzaminacyjnej wraz z załącznikami, wniosku nauczyciela wraz
z dokumentacją, kopii wydanego nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-12-01 08:09:18.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-12-01 08:09:18.
czytano: 1976 razy, id: 2415
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-12-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020