Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 14 listopada 2019 r.

imieniny: Emil, Laura

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Udostępnianie danych, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 11

Strona główna » Spis spraw - druki » Ewidencja ludności » Sprawa: Udostępnianie danych, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 11

Rodzaj sprawy: Udostępnianie danych

Miejsce załatwienia: Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 11

Zatwierdził: Marcin Urbański

Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827z późn. zm.) 
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnianie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 836) 
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2482)

Wymagane dokumenty

 • złożenie wniosku o udostępnienie danych ze zbioru
 • zaleca się korzystanie z wniosków określonych  w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnianie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 836)

We wniosku należy podać:

 1. Podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych, uzasadnioną potrzebę uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny)
 2. Informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych obowiązuje zależność, że im więcej dostarczymy informacji wejściowych  o poszukiwanej osobie, tym pewniejszy i jednoznaczny będzie otrzymany wynik poszukiwań. 

Dane ułatwiające jednoznaczną identyfikację to:

 • numer PESEL;
 • data i miejsce urodzenia;
 • imiona rodziców;
 • seria i numer dowodu osobistego;

zakres żądanych danych o osobie wskazanej w pkt 2:

 1. W zależności od potrzeb można żądać podania adresu, numeru PESEL,  numeru dowodu osobistego itp. zgodnie z zakresem przechowywanych w zbiorach danych w myśl zapisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 2. Informacja udzielana „W zbiorze nie figuruje” w odpowiedzi na wniosek oznacza,  że podane dane wejściowe nie pozwoliły na jednoznaczne określenie poszukiwanej osoby w zbiorze, osoba poszukiwana wyjechała na pobyt stały za granicę  lub wymeldowała się do innej miejscowości.
 3. Od decyzji odmownej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice.

Opłaty za udostępnianie danych:

Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych ze zbiorów ustalono w wysokości 31 PLN. Opłata ta nosi charakter opłaty specjalnej i nie należy mylić jej z opłatą skarbową, wnosi się ją do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951 (właściwym organem jest organ udostępniający dane)

Dowód dokonania opłaty, o której mowa wyżej, dołącza się do wniosku o udostępnienie danych.

Szczegółowe informacje: 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. nr 11 

Tel. (46) 834 51 22 
e-mail: d.mosakowska@um.skierniewice.pl

Źródło informacji: Hanna Bujak. Data utworzenia: 2013-02-20.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 10:57:09.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 10:57:09.
czytano: 3696 razy, id: 2476
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-21
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2019-10-21
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2019-02-20
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2019-01-23
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-12
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-04-12
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2015-03-11
Aktualizacja wiadomości


2015-03-11
Dodanie załącznika/ załączników


2015-03-03
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-03-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-03-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2015-03-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-03-26
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-03-26
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2011-01-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-01-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-01-22
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-01-22
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-16
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019