Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz. 1505, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz. 504) zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XLVI/159/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2008 roku, dokonuje się następujących zmian:

1.    W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 700, rozdział 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Ożywienie społeczno-gospodarcze w północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez rewitalizację terenów powojskowych w Skierniewicach” zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 39 000 zł, Ľródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych w 2009 roku: środki własne, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki inwestycyjne w 2010 roku o kwotę 39 000 zł,

 - w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sal gimnastycznych przy obiektach szkolnych w Skierniewicach” zakres rzeczowy zadania - „Sala gimnastyczna przy ZSZ Nr 2” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 r. o kwotę 321 zł, Ľródło finansowania: środki własne.  

4.    W załączniku Nr 4 „Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700, rozdział 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Ożywienie społeczno-gospodarcze w północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez rewitalizację terenów powojskowych w Skierniewicach” zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 39 000 zł, Ľródła finansowania: środki własne,

- w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekty i koncepcje” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne  w 2009 r. o kwotę 321 zł, Ľródło finansowania: środki własne,

- w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sal gimnastycznych przy obiektach szkolnych w Skierniewicach” zakres rzeczowy zadania - „Sala gimnastyczna przy ZSZ Nr 2” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 r. o kwotę 321 zł, Ľródło finansowania: środki własne.  

5. W załączniku Nr 4b „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” dokonuje się następujących  zmian:

- w dziale 700, rozdziale 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie nieruchomości” zmniejsza się łączne koszty finansowe oraz planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku o kwotę 39 000 zł, Ľródła finansowania: środki własne, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta

   § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  


Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-11-24 07:59:12.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-11-24 07:59:12.
czytano: 1731 razy, id: 2486
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-11-24
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-11-24
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020