Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz. 1505, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666, poz. 62 poz. 504) zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XLVI/159/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2008 roku, dokonuje się następujących zmian:

1.    W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 4b „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 710, rozdziale 71015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zestawu komputerowego” zmniejsza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 11 zł, Ľródła finansowania: lit. „A” - dotacje i środki z budżetu państwa, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

   - w dziale 754, rozdziale 75411 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego”, łączne  koszty finansowe w wysokości 30 000 zł, Ľródła finansowania: lit. „A” - dotacje i środki z budżetu państwa, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

- w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup  wyposażenia kącika terapeutycznego ” łączne koszty finansowe w wysokości 1 000 zł, Ľródła finansowania: lit. „C” – inne Ľródła (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.), jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Szkoła Podstawowa Nr 2, 
 
- w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup  mikroportów i mikrofonów bezprzewodowych” łączne koszty finansowe w wysokości      10 600 zł, Ľródła finansowania: lit. „C” – inne Ľródła (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.), jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Szkoła Podstawowa Nr 2,

- w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup  komputera wraz z oprogramowaniem” łączne koszty finansowe w wysokości 5 000 zł, Ľródła finansowania: lit. „C” – inne Ľródła (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.), jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Szkoła Podstawowa Nr 2,

- w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup  wyposażenia biura projektu” łączne koszty finansowe w wysokości 3 500 zł, Ľródła finansowania: lit. „C” – inne Ľródła (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.), jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Szkoła Podstawowa Nr 2,

-  w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” łączne koszty finansowe w wysokości 28 400 zł, Ľródła finansowania: lit. „C” – inne Ľródła (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.), jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3,
 
-  w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup  wyposażenia pracowni doradztwa zawodowego” łączne koszty finansowe w wysokości 9 600 zł, Ľródła finansowania: lit. „C” – inne Ľródła (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.), jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, 

-  w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu multimedialnego” łączne koszty finansowe w wysokości 15 600 zł, Ľródła finansowania: lit. „C” – inne Ľródła (środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.), jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3,
 
6.     W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.” w dziale 750, rozdziale 75045 w części „powiat” zmniejsza się planowaną dotację o kwotę 500 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki, w tym wydatki bieżące o kwotę  500 zł.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

Prezydent Miasta
Leszek Trębski
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-11-18 22:13:02.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-11-18 22:13:02.
czytano: 1724 razy, id: 2509
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-11-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-11-18
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020