Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 21 stycznia 2018 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawa: Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie, Miejsce załatwienia: Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 7,8

Strona główna » Spis spraw - druki » Ewidencja ludności » Sprawa: Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie, Miejsce załatwienia: Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 7,8

Rodzaj sprawy: Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie

Miejsce załatwienia: Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 7,8

Zatwierdził: Marcin Urbański

  • zameldowanie na pobyt stały
  • zameldowanie na pobyt czasowy


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku  meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 220, poz. 1306).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek w sprawie zameldowania osoby,
  • druk „Zgłoszenie pobytu stałego”
  • druk „Zgłoszenie pobytu czasowego”,

Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sądowe: o eksmisji, o sposobie korzystania z mieszkania)

Opłaty:

  • 10 zł od decyzji,

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
 
Szczegółowe informacje:
Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, pok. Nr 7 , 8
Tel. (046) 834 51 22
e-mail: d.mosakowska@um.skierniewice.pl

Źródło informacji: Hanna Bujak. Data utworzenia: 2013-02-20.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-13 11:44:55.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-13 11:44:55.
czytano: 3010 razy, id: 2571
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-03
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-02-20
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-17
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-17
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-16
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-13
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2018