Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 03 listopada 2009r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz. 1505, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666, poz. 62 poz. 504) zarządzam co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XLVI/159/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2008 roku, dokonuje się następujących zmian:


1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 1a „Plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-11-03 22:00:07.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-11-03 22:00:07.
czytano: 1435 razy, id: 2602
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-11-03
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-11-03
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020