Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXI/139/07

Z dnia: 30 listopada 2007r.

W sprawie: w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obszar pomiędzy ulicami: Fabryczną, Grabina, Warszawską i Domarasiewicza)

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.974), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwały Rady Miasta Skierniewice:
1) uchwałę Rady Miasta Skierniewice nr IV/35/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice (obszar pomiędzy ulicami: Czerwoną i Przemysłową oraz linią kolejową PKP);
2) uchwałę Rady Miasta Skierniewice nr XII/88/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice (obszar pomiędzy ulicami: Czerwoną i Przemysłową oraz linią kolejową PKP).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-11 22:02:41.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-11 22:02:41.
czytano: 1196 razy, id: 2708
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-12-11
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019