Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 31 maja 2020 r.

imieniny: Anieli, Petroneli

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XVII/107/07

Z dnia: 16 paĽdziernika 2007r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Miastem Skierniewice a Zakładem Usług Informatycznych „Otago” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Heweliusza 11, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta Skierniewice”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,     z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327) oraz uchwały  Nr XV/98/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia sumy wysokości do której Prezydent Miasta Skierniewice może samodzielnie zaciągać zobowiązania, Rada Miasta Skierniewice

uchwala, co następuje:

§ 1.
 Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Skierniewice na zawarcie umowy   z Zakładem Usług Informatycznych „Otago” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,              ul. Heweliusza 11 – Wykonawcą wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego dostawy, konfiguracji, wdrożenia i szkolenia użytkowników zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta Skierniewice na kwotę 179.950 zł brutto.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Anna Janus
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-10-07 13:16:56.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-10-07 13:16:56.
czytano: 1703 razy, id: 3046
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-10-07
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020