Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XVII/106/07

Z dnia: 16 paĽdziernika 2007r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Miastem Skierniewice a Panem Sławomirem Pońskim właścicielem firmy „Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci WOD.-KAN. Sławomir Poński” 95-060 Brzeziny, ul. Adama Burskiego 5 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w celu aktywizacji zachodniej części Skierniewic”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327) oraz uchwały Nr XV/98/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia sumy wysokości do której Prezydent Miasta Skierniewice może samodzielnie zaciągać zobowiązania , Rada Miasta Skierniewice

 uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Skierniewice na zawarcie umowy z panem Sławomirem Pońskim właścicielem firmy „Instalatorstwo Sanitarne  i C.O. Budowa sieci WOD.-KAN.” w Brzezinach – Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych - na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w celu aktywizacji zachodniej części Skierniewic” polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kozietulskiego i Łódzkiej oraz w ulicy Sierakowickiej w Skierniewicach  za kwotę 2 905 582,83 zł (brutto).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miasta
Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-10-07 13:19:17.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-10-07 13:19:17.
czytano: 1830 razy, id: 3047
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-10-07
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020