Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie zmian w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie „Wiedząc więcej – lepiej uczę”.

Zarządzenie Nr 100/09
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 28 lipca 2009 roku


w sprawie zmian w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie „Wiedząc więcej – lepiej uczę”.


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póĽn. zm.) oraz § 10 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 110/07 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie „Wiedząc więcej – lepiej uczę” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 21 kwietnia 2009 roku nr 38/09 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 pkt. 10 otrzymuje brzmienie: „Biuro Projektu – jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Skierniewice powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 1 kwietnia 2009 roku nr 11/09, z siedzibą ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice”;
2. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Pensum podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu objętych wsparciem finansowym i niektórymi kosztami wsparcia, o których mowa w ust. 3 dla każdego z Uczestników odrębnie określa poniższa tabela:

Tabela_100-09.pdf


§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-08-17 15:05:28.
Zatwierdził do publikacji: Wiesław Świniarski. Data publikacji: 2009-08-17 15:05:28.
czytano: 1278 razy, id: 3049
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-08-17
Dodanie załącznika/ załączników


2009-08-17
Nowa wiadomość


Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020