Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 20 października 2020 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXI/148/09

Z dnia: 28 grudnia 2009r.

W sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/60/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki


w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/60/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia  14 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki


Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80,
poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420) Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr LIII/60/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-12-28 09:18:25.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-12-28 09:18:25.
czytano: 1999 razy, id: 3065
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-12-28
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-12-28
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020