Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 16 września 2019 r.

imieniny: Jagienka, Kamil

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLVII/169/08

Z dnia: 31 grudnia 2008r.

W sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w obr. 3 przy ul. Czerwonej w Skierniewicach oznaczonych numerami działek: 447/5 o pow. 0,0180 ha i 447/6 o pow. 0,0194 ha.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy  z  dnia  8  marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.  1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111)  oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 2, pkt  6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004  roku Nr 261 poz. 2603, Nr  281, poz. 2782  i  z  2005 r., Nr  130, poz. 1087, Nr  169,  poz. 1420,  Nr  175, poz. 1459  oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601;  2007 r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59 poz. 365),  Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
                                                              
§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych, położonych      w obr. 3 w Skierniewicach  przy  Czerwonej   oznaczonych  numerami  działek: 
  • 447/5 o pow. 0,0180 ha i 447/6 o pow. 0,0194 ha.
§ 2.
Traci  moc  uchwała  Nr  111/99/12  z dnia  8 lipca 1999  roku  dot.  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż w   drodze   bezprzetargowej  niezabudowanych  nieruchomości, położonych  przy  ul. Czerwonej w  Skierniewicach oznaczonych numerami działek:    
  • 447/5 o pow.  0,0180 ha,  447/6 o pow. 0,0194 ha  i  447/7 o pow. 0,0044 ha
§ 3.
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Skierniewice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     
 

PRZEWODNICZĄCA  RADY
ANNA  JANUS
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-01-05 11:09:51.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-01-05 11:09:51.
czytano: 1792 razy, id: 3136
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-01-05
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019