Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 1 czerwca 2020 r.

imieniny: Jakub, Konrad

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: III/15/10

Z dnia: 15 grudnia 2010r.

W sprawie: w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)  oraz § 55  Statutu Miasta Skierniewice,  stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/80/03 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Skierniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 278, poz. 2449, z 2006 r. Nr 361, poz. 2795, z 2008 r. Nr 245, poz. 2210, z 2009 r. Nr 135, poz.1351) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§   1.
Powołuje się i ustala skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice:

1.    Cyrańska Alicja
2.    Chęcielewski Jarosław
3.    Owczarek Czesław
4.    Rudzik Tadeusz
5.    Słojewski Paweł
6.    Stanecki Adam
7.    Szałwiński Stanisław

§   2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                    
PRZEWODNICZĄCY  RADY MIASTA
 Mariusz Dziuda
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-12-15 13:29:05.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-12-15 13:29:05.
czytano: 1515 razy, id: 3246
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-12-15
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020