Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 16 września 2019 r.

imieniny: Jagienka, Kamil

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 68/09
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 1 lipca 2009 roku


w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2009 rok.


         Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,  poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 227 poz. 1505) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/159/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2008 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) W załączniku Nr 2a „Plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 


Z up. Prezydenta Miasta
Beata Maria Jabłońska
Zastępca Prezydenta Miasta

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-08-17 13:19:32.
Zatwierdził do publikacji: Wiesław Świniarski. Data publikacji: 2009-08-17 13:19:32.
czytano: 1254 razy, id: 3307
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-08-17
Aktualizacja wiadomości


2009-08-17
Dodanie załącznika/ załączników


2009-08-17
Nowa wiadomość


Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019