Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Skierniewicach

Zarządzenie nr 57/2009
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 22 czerwca 2009 r.


w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Skierniewicach

 
Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 24 paĽdziernika 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) w związku z art.7 pkt 1 tej ustawy i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z póĽn. zm.) zarządzam, co następuje :


§ 1

1.Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu  kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Skierniewice określa regulamin stanowiący  załącznik do zarządzenia.

2.Regulamin, o którym mowa w ust.1 reguluje sposób przeprowadzania służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) oraz kierowników jednostek i zakładów budżetowych  Miasta Skierniewice podejmujących    zatrudnienie po raz  pierwszy w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-08-17 12:13:06.
Zatwierdził do publikacji: Wiesław Świniarski. Data publikacji: 2009-08-17 12:13:06.
czytano: 1332 razy, id: 3407
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-08-17
Dodanie załącznika/ załączników


2009-08-17
Nowa wiadomość


Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020