Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLI/134/08

Z dnia: 30 paĽdziernika 2008r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości znaczonych numerami działek 502/4 o powierzchni 0,0138 ha i 504/6 o powierzchni 0,0129 ha, położonych przy ul. Jarzębinowej w Skierniewicach

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości oznaczonych  numerami działek  502/4 o powierzchni 0,0138 ha  i 504/6 o powierzchni 0,0129 ha, położonych  przy ul. Jarzębinowej w Skierniewicach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „ a” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. nr  142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128  i Nr 181, poz. 1337 oraz z  2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 173, poz. 1218  )  Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na nabycie niezabudowanych  nieruchomości oznaczonych  numerami działek  502/4 o powierzchni 0,0138 ha  i 504/6 o powierzchni 0,0129 ha, położonych przy ul. Jarzębinowej w Skierniewicach,  stanowiących  własność osób fizycznych.

§ 2.
Pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej uchwały nastąpi z wydatków działu 700 - gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami.
    
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCA  RADY
ANNA  JANUS
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-11-14 06:43:57.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-11-14 06:43:57.
czytano: 1388 razy, id: 3432
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-11-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020