Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LVIII/104/09

Z dnia: 9 paĽdziernika 2009r.

W sprawie: w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice”.

w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 nr 142 poz. 1591, Dz.U.2002 nr 23 poz. 220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 214 poz. 1806, Dz.U.2003 nr 80 poz. 717, Dz.U.2003 nr 162 poz. 1568, Dz.U.2002 nr 153 poz. 1271, Dz.U.2004 nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 nr 116 poz. 1203, Dz.U.2002 nr 214 poz. 1806, Dz.U.2005 nr 172 poz. 1441, Dz.U.2006 nr 17 poz. 128, Dz.U.2005 nr 175 poz. 1457, Dz.U.2006 nr 181 poz. 1337, Dz.U.2007 nr 48 poz. 327, Dz.U.2007 nr 138 poz. 974, Dz.U.2007 nr 173 poz. 1218, Dz.U.2008 nr 180 poz.1111, Dz.U.2008 nr 223 poz. 1458, Dz.U.2009 nr 52 poz. 420) oraz na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001 Nr 142 poz. 1592, Dz.U.2002 nr 23 poz. 220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 200 poz. 1688, Dz.U.2002 nr 214 poz. 1806, Dz.U.2003 nr 162 poz. 1568, Dz.U.2002 nr 153 poz. 1271, Dz.U.2004 nr 102 poz. 1055, Dz.U.2002 nr 214 poz. 1806, Dz.U.2007 nr 173 poz. 1218, Dz.U.2008 nr 180 poz. 1111, Dz.U.2008 nr 223 poz. 1458) – Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się zaktualizowany „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-10-19 12:11:59.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-10-19 12:11:59.
czytano: 1252 razy, id: 3434
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-11-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-10-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-10-19
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019