Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 19 października 2019 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLI/133/08

Z dnia: 30 paĽdziernika 2008r.

W sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 928/4 o powierzchni 92 m2, położonej przy ul. Ziołowej w Skierniewicach

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 928/4 o powierzchni 92 m2, położonej przy ul. Ziołowej w  Skierniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 ; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459 i z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59 poz. 369) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje :
    
§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 928/4 o powierzchni 92 m2, położonej przy ul. Ziołowej w  Skierniewicach.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCA   RADY
ANNA  JANUS
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-11-14 06:40:03.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-11-14 06:40:03.
czytano: 1271 razy, id: 3441
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-11-14
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019