Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXX/92/10

Z dnia: 1 paĽdziernika 2010r.

W sprawie: w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675),art. 44 ust. 3, 3a i 4 oraz art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215,poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804), Rada Miasta Skierniewice, uchwala co następuje:

§ 1.
1. Znosi się ochronę pomnika przyrody - drzewa z gatunku wiąz szypułkowy, rosnącego na nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 28, będącej własnością Województwa Łódzkiego, ustanowionego pomnikiem przyrody
(Komunikat Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach z dnia 30 grudnia 1978 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody Lp. 2, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach Nr 8 poz. 53) i wpisanego do rejestru form ochrony przyrody przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi pod poz. 21.

2. Zniesienie ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 następuje ze względu na utratę wartości przyrodniczej
i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Dziuda
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-01 12:53:14.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-01 12:53:14.
czytano: 1219 razy, id: 3541
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019