Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXX/90/10

Z dnia: 1 paĽdziernika 2010r.

W sprawie: w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice na lata 2007 – 2013 (zaktualizowany dla lat 2010-2013)”


w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice na lata 2007 – 2013 (zaktualizowany dla lat 2010-2013)”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 4 ust. 1 pkt 13, art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz.1271 Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz.1759, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666; z 2010 r. Nr 28, poz. 145)  uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uchwala się ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice na lata 2007 – 2013 (zaktualizowany dla lat 2010-2013)” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-01 12:42:09.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-01 12:42:09.
czytano: 1630 razy, id: 3558
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-10-01
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-10-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-10-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019