Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXX/89/10

Z dnia: 1 paĽdziernika 2010r.

W sprawie: w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice

w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice  na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
                    
     
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.1412 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr  42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161,  poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

    § 1.
Wyraża się zgodę na oddanie w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice, oznaczonej numerem działki 207 o powierzchni 0.2750 ha, położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 16k w Skierniewicach, na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

    § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

    § 3.
Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY  RADY
MARIUSZ  DZIUDA
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-01 12:40:14.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-01 12:40:14.
czytano: 1268 razy, id: 3566
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019