Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXX/88/10

Z dnia: 1 paĽdziernika 2010r.

W sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 527 o powierzchni 0,0122 ha, położonej przy ul. Generała Łuczyńskiego 42 w Skierniewicach

w sprawie zbycia nieruchomości  oznaczonej  numerem działki 527 o powierzchni 0,0122 ha, położonej przy ul. Generała Łuczyńskiego 42 w Skierniewicach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1,   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje :

§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości  oznaczonej numerem działki 527 o powierzchni 0,0122 ha, położonej przy ul. Generała Łuczyńskiego 42 w Skierniewicach stanowiącej własność Gminy Miasto Skierniewice na rzecz jej użytkownika wieczystego

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY    RADY
MARIUSZ DZIUDA

 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-10-01 12:37:51.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-10-01 12:37:51.
czytano: 1365 razy, id: 3575
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-10-01
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020