Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LV/78/09

Z dnia: 25 czerwca 2009r.

W sprawie: w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558,    nr 113, poz 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r.  poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327), nr 138 poz. 974, nr173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111 i nr 223 poz. 1458. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz  art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 19, poz. 115, nr 23 poz. 136, nr 192, poz. 1381 z 2008r. nr 54, poz. 326,       nr 218, poz 1391, nr 227, poz. 1505, z 2009r. nr 19, poz. 100)
Rada Miasta Skierniewice uchwala , co następuje:

§ 1.
Do kategorii dróg gminnych zalicza się ulice Miasta Skierniewice wymienione             w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.  Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Dziuda


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-06-25 12:06:47.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-06-25 12:06:47.
czytano: 1357 razy, id: 3654
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-06-25
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-06-25
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019