Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXIII/160/07

Z dnia: 31 grudnia 2007r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , oznaczonej numerem działki 206/2 o powierzchni 0,2000 ha, położonej przy ul. Jana III Sobieskiego w Skierniewicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit. „a” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 ,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr   102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 17 , poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz  z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 , poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

  1. Wyraża się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej numerem działki 206/2 o powierzchni 0,2000 ha,  położonej przy ul. Jana III Sobieskiego w Skierniewicach.

  2. Pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały nastąpi z wydatków działu 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

  3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 
      
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA   RADY
ANNA  JANUS   
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-01-02 19:40:40.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-01-02 19:40:40.
czytano: 2383 razy, id: 366
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-01-02
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020