Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewice



środa, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LIV/72/09

Z dnia: 9 czerwca 2009r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego „ARS”

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno – Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” Spółka z o.o. w Skierniewicach drodze wniesienia  wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 roku nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku  Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 roku  Nr 52 poz. 420) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.   
Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno – Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” Spółka z o.o.  w Skierniewicach o 8 udziałów (po 1.000 zł każdy).

§ 2.   
1. Wszystkie udziały, o których mowa w § 1 zostaną objęte przez Gminę Miasto Skierniewice poprzez pokrycie wkładem niepieniężnym w postaci komory chłodniczej do przechowywania zwłok, o wartości 8.700,00 zł.
2. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością aportu (8.700,00 zł), a kwotą kapitału zakładowego obejmowanego za aport (8.000,00 zł) tj. 700,00 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§ 3.   
Wyraża się zgodę na objęcie przez Miasto Skierniewice nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Usług Renowacyjno – Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” Spółka z o.o., w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w § 2 ust.1.

§ 4.   
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY  RADY
Mariusz Dziuda

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-06-09 16:25:09.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-06-09 16:25:09.
czytano: 1382 razy, id: 3697
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-06-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Wybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:



 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019