Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 18 lutego 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póĽn. zm.), art. 33 ust. 3 w związku z art.60 ustawy z dnia         8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póĽn. zm.)   i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z póĽn. zm.), zarządzam co następuje:

§1. 
W Zarządzeniu Nr 45/08 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości wprowadza się następujące zmiany:  

W przyjętym wykazie kont dla jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza się konto pozabilansowe: 950 „Wydatki strukturalne”.

Konto 950 Wydatki strukturalne służy do ewidencji wydatków strukturalnych według dokonanych wydatków danego roku.

Zapisy na tym koncie dokonywane są po stronie MA na podstawie dokumentów Ľródłowych, dotyczących wszystkich wydatków publicznych, które można zaklasyfikować do jednego z kodów klasyfikacji określonej rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Do konta prowadzi się karty analityczne według kodów określonych w w/w rozporządzeniu tj: 950XX – kolejny numer analityki w danym kodzie.

Konto na koniec roku nie wykazuje salda.
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:07:39.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-04 10:07:39.
czytano: 1522 razy, id: 3710
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-04
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020