Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 18.02.2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728, nr 171 poz. 1056 i nr 216 poz. 1367) oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 172, poz. 1218 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458)  zarządzam co następuje:


§ 1
Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach w wysokości 2419,66 zł.

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:01:58.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-04 10:01:58.
czytano: 1272 razy, id: 3727
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-04
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020