Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LIV/68/09

Z dnia: 9 czerwca 2009r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sal gimnastycznych przy obiektach szkolnych w Skierniewicach” z zakresem rzeczowym „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 7” poprzez wystawienia „weksla in blanco” wraz z deklaracją do weksla

Na podstawie art.18 ust.1, ust. 2 pkt 9 lit. ”e”, art.58 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Skierniewice umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa sal gimnastycznych przy obiektach szkolnych w Skierniewicach”   z zakresem rzeczowym „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 7” do kwoty 600 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Miasta Skierniewice i podpisanie deklaracji do weksla.

§ 2.
Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 134 poz. 944) następowała będzie z dochodów własnych Gminy Miasta Skierniewice.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-06-09 16:10:08.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-06-09 16:10:08.
czytano: 1236 razy, id: 3728
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-06-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019