Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie: powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Skierniewicach

ZARZĄDZENIE  NR  16/09
Prezydenta Miasta Skierniewice


Na podstawie art. 22  ust. 3 art. 23 ust. 3  i 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. z 2008 r. Dz. U. 69, poz. 415  z póĽn. zm.) oraz art. 92  ust. 1 pkt. 2, oraz ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 223  poz. 1458 z póĽn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję 16 osobowy skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Skierniewicach:

1. Spośród przedstawicieli Związków Zawodowych, Społeczno-Zawodowych Organizacji Rolników, Izby Rolniczej, Związków Zawodowych Rolników:

 1. Tomasz Góral - Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego
 2. Szczepan Jan Greta - Delegat Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
 3. Hieronim Łuczyński - członek NSZZ „Solidarność’  przy KZ nr 1254
 4. Teresa Janina  Pszczółka - Przewodnicząca Rady Międzypowiatowej OPZZ
 5. Krzysztof Pietras - Forum Związków Zawodowych
2.    Spośród przedstawicieli pracodawców:
 1. Urszula Targowska - Dyrektor Biura Cech Rzemiosł Różnych
3.    Spośród przedstawicieli samorządu:
 1. Adam Kędzior - Radny Rady Miasta Skierniewice
 2. Piotr Łyżeń - Radny Rady Miasta Skierniewice
 3. Andrzej Malka - Radny Rady Miasta Skierniewice
 4. Czesław Owczarek - Radny Rady Miasta Skierniewice
 5. Filip Urbanek - Radny Rady Miasta Skierniewice
 6. Stanisław Linart - Wójt Gminy Bolimów
 7. Mirosław Matulski - Wójt Gminy Słupia
 8. Małgorzata Meszka - Przewodnicząca Rady Gminy Nowy Kawęczyn
 9. Jerzy Stankiewicz  - Wójt Gminy Maków
 10. Zdzisław Tuleja - Przewodniczący Rady Powiatu
§ 2.
Kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia trwa 4 lata.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:57:43.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-04 09:57:43.
czytano: 1389 razy, id: 3743
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-04
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020