Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 20 października 2019 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LIV/64/09

Z dnia: 9 czerwca 2009r.

W sprawie: w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,    poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,   z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz na podstawie § 7  ust. 2 Statutu Miasta Skierniewice przyjętego Uchwałą Nr XII/80/03 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 278, poz. 2449, z 2006 r. Nr 361, poz. 2795, z 2009 r. Nr 135, poz. 1351)  Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. 
Stwierdza  się,  że  w  głosowaniu  tajnym  na  Przewodniczącego  Rady   Miasta  Skierniewice   został wybrany  radny :
  • Mariusz Dziuda
§ 2.
 Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący   Rady
Bogdan Sękalski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-06-25 15:40:48.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-06-25 15:40:48.
czytano: 1166 razy, id: 3762
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-06-25
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019