Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 8 lipca 2020 r.

imieniny: Arnold, Elżbieta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia planu kontroli w roku 2009 w jednostkach organizacyjnych Miasta Skierniewice

Na podstawie art. 187 w związku z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póĽn. zm.) oraz na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z póĽn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.
Ustalam plan kontroli w roku 2009 w jednostkach organizacyjnych Miasta Skierniewice w brzmieniu stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    
§2.
W celu przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Miasta Skierniewice ustalam harmonogram kontroli w zakresie:

1) przestrzegania realizacji procedur, o których mowa w art. 47 ustawy
o finansach publicznych,
2) przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, według załącznika nr 1 do zarządzenia.

§3.
Kontrola, o której mowa w §2 powinna objąć co najmniej 7% planowanych wydatków jednostki w roku 2008.

§4.
Osoba kontrolująca ma prawo wnioskowania o pomoc pracowników komórek merytorycznych Urzędu Miasta w przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy.

§5.
Nadzór nad realizacją harmonogramu kontroli powierzam Sekretarzowi Miasta.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-04 09:28:14.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-04 09:28:14.
czytano: 1422 razy, id: 3822
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2009-03-04
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020