Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/72/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Polskiego Ogrodu Sp. z o.o. Oddział – Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego z siedzibą w Skierniewicach do usunięcia naruszenia interesu prawnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591,  z 2002 r.  Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r.  Nr 17 poz. 128  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 , Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218)

Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje :

§ 1.
Nie uwzględnia wezwania Polskiego Ogrodu Sp. z o.o. Oddział – Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego z siedzibą w Skierniewicach do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjętą przez Radę Miasta Skierniewice Uchwałą nr XXVIII/27/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Skierniewice.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice

 § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca  Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 10:59:44.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 10:59:44.
czytano: 1124 razy, id: 3934
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019