Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 21 stycznia 2020 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/68/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skierniewicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U . z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 , z 2002 roku  Nr 23  poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203   i   Nr 167, poz. 1759  z 2005r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457  z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181 poz. 1337,z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  Nr 173 poz. 1218)  oraz art. 6 ust. 3 ustawy  z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j.  z 2004r. Dz. U. Nr 161, poz. 1688, z 2005 r. Nr 21 poz.125 )  Rada Miasta  Skierniewice,  uchwala, co następuje:

 § 1.
Powołuje się Panią  Ewę Ludwicką  na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Skierniewicach.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA RADY
ANNA JANUS

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 10:20:03.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 10:20:03.
czytano: 1277 razy, id: 3959
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020