Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/67/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w sprawie uchylenia uchwały

Na  podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591,z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)

Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uchyla się uchwałę nr XXX/48/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 

Przewodnicząca Rady
Anna Janus
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 10:17:27.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 10:17:27.
czytano: 1321 razy, id: 3965
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019