Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 17 listopada 2019 r.

imieniny: Grzegorz, Salomea

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXXIII/65/08

Z dnia: 10 czerwca 2008r.

W sprawie: w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit. ”c”, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr.88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 700 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego powstałego w 2008 roku w wyniku ujętych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja szkół na terenie Miasta Skierniewice jako przykład zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez oszczędzanie energii”, zakres zadania: „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” (dział 801, rozdział 80101).

§ 2.
1. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2009 – 2013.

2. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach w latach, w których przypadają spłaty pożyczki.

3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki wekslem in blanco.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca Rady
Anna Janus


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-06-30 10:07:21.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-06-30 10:07:21.
czytano: 1251 razy, id: 3977
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-06-30
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019