Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 19 września 2020 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: L/20/09

Z dnia: 5 marca 2009r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości położonych w Skierniewicach oznaczonych numerami działek:

-    działka nr 260/78 o powierzchni  19 m2 przy ul. Mszczonowskiej,
-    działka nr 260/81 o powierzchni 19 m2  przy ul. Mszczonowskiej,
-    działka nr 401 o powierzchni 20 m2  przy ul. Buczka,
-    działka nr 404 o powierzchni 20 m2 przy ul. Buczka,
-    działka nr 617 o powierzchni 20 m2 przy ul. Armii Krajowej,
-    działka nr 341 o powierzchni 19 m2 przy ul. Pomologicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.1412) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie zabudowanych nieruchomości położonych w Skierniewicach oznaczonych numerami działek:

-    działka nr 260/78 o powierzchni  19 m2 przy ul. Mszczonowskiej,
-    działka nr 260/81 o powierzchni 19 m2  przy ul. Mszczonowskiej,
-    działka nr 401 o powierzchni 20 m2  przy ul. Buczka,
-    działka nr 404 o powierzchni 20 m2 przy ul. Buczka,
-    działka nr 617 o powierzchni 20 m2 przy ul. Armii Krajowej,
-    działka nr 341 o powierzchni 19 m2 przy ul. Pomologicznej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA  RADY
ANNA    JANUS

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-03-05 11:41:07.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-03-05 11:41:07.
czytano: 1450 razy, id: 4071
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-05
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020