Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXIX/46/08

Z dnia: 31 marca 2008r.

W sprawie: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Skierniewicach z działalności w 2007 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym  / Dz.U. z   2001 r.  Nr 142,   poz 1592,  zm.: Dz.U. z  2002 r.  Nr 23,  poz. 220, Nr 62  poz.558,  Nr 113  poz. 984, Nr 153,poz. 1271,   Nr 200 poz.1688,  Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr  162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  z 2007r. Nr 173, poz. 1218/ oraz  art. 43  ust.1 ustawy  z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie  konkurencji  i konsumentów  / Dz.U. z   2007 roku  Nr  50,  poz. 331, zm.: Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206/ - Rada  Miasta  Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. 
Zatwierdza się sprawozdanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w  Skierniewicach z działalności w 2007 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§  2. 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Janus


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-09 13:15:40.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-09 13:15:40.
czytano: 1192 razy, id: 4094
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019