Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXIX/40/08

Z dnia: 31 marca 2008r.

W sprawie: w sprawie odwołania radnego z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na podstawie art.38a ust.5 pkt 2  w związku z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, oraz z 2007 r. Nr.173, poz. 1218. Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.
Odwołuje się radnego:
  • Jarosława Chęcielewskiego
ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-09 12:16:43.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-09 12:16:43.
czytano: 1395 razy, id: 4131
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-04-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019