Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXIX/39/08

Z dnia: 31 marca 2008r.

W sprawie: w sprawie wyboru przewodniczącego DoraĽnej Komisji ds. oceny wniosku złożonego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Jażdżykiem

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173 poz. 1218); w związku z  § 36 ust. 1 Statutu Miasta Skierniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/80/03 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Skierniewice  (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r oku Nr 278, poz. 2449, z 2006 r. Nr 361, poz. 2795) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje :

§1.
Wybiera się radnego Bogdana Sękalskiego na Przewodniczącego DoraĽnej  Komisji ds. oceny wniosku złożonego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Jażdżykiem.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca   Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-09 12:09:17.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-09 12:09:17.
czytano: 1291 razy, id: 4139
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-04-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019