Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXIX/38/08

Z dnia: 31 marca 2008r.

W sprawie: w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach i Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na te zadania w 2008 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 981, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123 poz. 776, Nr 160 poz. 1082, z 1998r. Nr 99 poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118 i poz. 126, z 1999r Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz.1444, Nr 154 poz. 1792 i poz. 1800, z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241 poz. 2074; z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262; z 2004 r., Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz. 2407; z 2005 r., Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366, Nr 167 poz. 1398; oraz z 2006 r., Nr 49 poz. 359, Nr 63 poz. 440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz. 1217, z 2007r. Nr 115 poz. 791, Nr 181 poz. 1288, Nr 247 poz. 1822, z 2008r. Nr 3 poz. 15) Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1.
Określa się rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Skierniewicach i Powiatowy Urzad Pracy w Skierniewicach oraz wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 roku według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Janus

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-09 11:55:31.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-09 11:55:31.
czytano: 1217 razy, id: 4147
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-04-09
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019