Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceśroda, 13 listopada 2019 r.

imieniny: Arkadia, Stanisław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXIX/37/08

Z dnia: 31 marca 2008r.

W sprawie: w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “DOM” w Skierniewicach

Na podstawie art.20 ust.2, art.21 ust.1 pkt 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   ( Dz.U.Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 ;  z 2006 r. Nr 45, poz.319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 249, poz.1832 ; z 2007 r. Nr. 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984) art.92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ; z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ;  z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 ; z 2003 r.    Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 167, poz.1759 ; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703 ; z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493 ; z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr144, poz. 1043, Nr 186, poz.1380, Nr 249, poz.1831, nr 251, poz.1844 ; z 2007 r. Nr 35, poz.219, Nr 36, poz.226, Nr 48, poz.320, Nr 120, poz.818, Nr 209,  poz.1519 i Nr 221, poz.1649) Rada Miasta Skierniewice uchwała co następuje:

§1.
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “Dom” w Skierniewicach nadaje się statut w brzmieniu    stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca
Rady
Anna
Janus


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-04-09 11:46:35.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-04-09 11:46:35.
czytano: 1178 razy, id: 4155
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2008-04-09
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019