Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXII/3/10

Z dnia: 8 stycznia 2010r.

W sprawie: w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Skierniewice – miasta na prawach powiatu na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Skierniewice – miasta na prawach powiatu na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
                     
     
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.1412 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr  42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na oddanie w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie na czas nie oznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Skierniewice – miasta na prawach powiatu, oznaczonej numerem działki 231/2 o powierzchni 0.4946 ha, położonej przy ul. Pomologicznej w Skierniewicach, na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY  RADY
MARIUSZ  DZIUDA
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-01-08 08:27:56.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-01-08 08:27:56.
czytano: 1266 razy, id: 4202
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-01-08
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019