Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 17 października 2019 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: LXII/1/10

Z dnia: 8 stycznia 2010r.

W sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 1 -Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 1a - Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 2 - Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 2a - Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 rokZałącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII/1/10

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 3 - Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 3a - Zestawenie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010
 
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 3b - Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie na 2010 rok

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 5a - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w powiecie na 2010 rok

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków zwiazanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 rokuZałącznik nr 12 do Uchwały Nr LXII/1/10

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych przez powiat na podstawie porozumień (umów)miedzy jst w 2010 roku

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 8 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 9 - Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Ľródeł zagranicznych niepodlegająch zwrotowi

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 9a - Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Ľródełzagranicznych niepodlegająch zwrotowi

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 10 - Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 11 - Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2010 rok

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 12 - Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2010 rok

Załącznik nr 19 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 13 - Plan przychodów i wydatków GFZGiK na 2010 rok

Załącznik nr 20 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 14 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 21 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Tabela 15 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2010 roku

Załącznik nr 22 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Załącznik Nr 1- Plan dotacji udzilonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznch w 2010 roku

Załącznik nr 23 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Załącznik Nr 1a - Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznchw 2010 roku

Załącznik nr 24 do Uchwały Nr LXII/1/10
 • Załącznik Nr 2-Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miasta - Rok 2010.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2010-01-19 08:21:13.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2010-01-19 08:21:13.
czytano: 2475 razy, id: 4220
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-03-23
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-01-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-01-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-01-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-01-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-01-19
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-01-19
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2010-01-19
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019