Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceniedziela, 20 października 2019 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XXVI/13/08

Z dnia: 7 lutego 2008r.

W sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Skierniewice Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Skierniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 ) oraz art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 paĽdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 42, poz. 274), na wniosek Prezydenta Miasta Skierniewice, Rada Miasta Skierniewice,

uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na ustanowienie na terenie miasta Skierniewice Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie oznaczonym numerami działek : 126/49; 126/21; 607 o łącznej powierzchni 10,7711 ha, położonym w Skierniewicach przy
ul. Fabrycznej i  Rybickiego.

§ 2.
Położenie i obszar terenu proponowanego do włączenia do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określają załączniki do niniejszej uchwały (mapy, wykaz działek
z powierzchniami).

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
 Rady Miasta Skierniewice

Anna Janus


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2008-02-12 15:45:40.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2008-02-12 15:45:40.
czytano: 1369 razy, id: 4270
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-02-12
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2019